1. Uzaktan öğretim faaliyetleri:

Senkron ve asenkron uygulamalar,

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için teorik derslerin işlenmesinde SENKRON (eş zamanlı) ya da ASENKRON (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda;

 1. Öğrenciler ile İÜC-AKSİS üzerinden iletişime geçilmektedir.  aksis.istanbulc.edu.tr  
 2. ASENKRON uzaktan eğitim için ders materyallerine İÜC-AKSİS üzerinden ulaşılmaktadır. Bu kapsamda Öğrenci ile Öğretim Üyesi bu platform üzerinden iletişim halindedir.
 3. SENKRON (eş zamanlı / canlı) ders yapmak için Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams platformları kullanılmaktadır. Bunların yanında  canvas.istanbulc.edu.tr/ adresi üzerinden Canvas platformu üzerinde çalışan eğitim yönetim sistemimiz kullanılmaktadır.
 4. İÜC-AKSİS'e erişim ve doküman yükleme konusunda yardıma ihtiyacı olan öğretim elemanlarımız için İÜC-AKSİS destek ekibi kurulmuştur.  

Sınav uygulamaları,

 • Canvas sisteminde online sınav seçeneği sunulmaktadır.
 • İÜC-AKSİS ile Öğretim üyelerimizin öğrencilere ödev, proje vb. verebilmesi sağlanmaktadır.

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

 • Öğretim elemanlarına Youtube kanalı üzerinden video eğitimler verilmektedir.
 • Online toplantılarla sistem eğitimleri verilmektedir.
 • Ayrıca uzaktan eğitim sınıfları oluşturulmuş ve bu sınıflarda öğretim elemanlarının donanım sorunu yaşamadan online derslerini yapabilmeleri sağlanmıştır.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

 • Öğrencilere yönelik destek çalışması olarak youtube kanalımız üzerinden video paylaşımı yapılmaktadır.
 • Whatsapp grupları üzerinden gelen taleplere anlık cevap verilmektedir.
 •  Öğrencilere kurumsal iletişim sistemi ile sms gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
 •  Öğrencilere kurumsal iletişim sistemi ile email gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Kurulan proje ekibi gelen telefon taleplerine de cevap vermektedir. 
 • Her fakülte için uzaktan eğitim öğrenci temsilcileri belirlenmiş ve taleplerine destek sağlanmıştır.

2. Sağlık Hizmet Sunumu

10.03.2020 – 29.04.2020  
Toplam Poliklinik Hasta Sayısı
(Covid-19 Olmayan Hastalar Dahil) 
53.221
Toplam Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği Hasta Sayısı  3.272
Toplam Covid-19 Temaslı Tarama Polikliniği Hasta Sayısı
(Sağlık Çalışanları için) 
1.704
Toplam Yatarak Tedavi Edilen Covid-19 Hasta Sayısı  855
Covid-19 Servislerinde Yatan Hasta Sayısı  738
Covid-19 Yoğun Bakımlarında Yatan Hasta Sayısı  117
Toplam Taburcu Olan Covid-19 Hasta Sayısı  639
Toplam Vefat Eden Covid-19 Hasta Sayısı  56
Toplam Test Sayısı  11.654
Toplam Covid-19 Pozitif Test Sayısı  1.432

 

 

3. Ar-Ge Faaliyetleri 

Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen çalışmalar:

 • COVİD-19 Tanısıyla Takip Edilen Çocuk Hastalarda Sitokin Seviyelerinin Klinik Durumla İlişkisi, Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Ayzıt Kılınç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • SARS Coronavirus-2'nin hızlı tanı testi ve aşı geliştirilmesi için rekombinant S proteini üretilmesi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Aysun Yılmaz, Veteriner Fakültesi.
 • Ultraviyole UV Tabanlı Aktif Filtreli Maske Tasarımı, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü.
 • Çocuk COVID19 hastalarında akut böbrek hasarının erken belirlenmesi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Nur Canpolat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • SARS-CoV-2 Hastalarında Angiotensin II ve Citrullinated Histone H3 Plazma Düzeylerinin Hastalık Prognoz ve Mortalitesi Üzerine Etkisi, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Seda Özkan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • COVID19 Tanılı Hipertansiyon Hastalarında Plazma Angiotensin II ve ACE 2 Düzeylerinin Prognoz ve Mortalite Üzerindeki Rolü, Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Afşın İpekci, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • Kolşisin ve Hidroksiklorokin Kullanan Romatolojik hastalarda COVID19 Seroprevalansının ve Bu İlaçların Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Serdal Uğurlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • Covid 19 pozitif hastalarda Alkali Hipertonik Spreylerin Nazofarenks Viral yüke etkisi, Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Yetkin Zeki Yılmaz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • İstanbulda SARS CoV2nin genomik epidemiyolojisinin izlenmesi ve nötralizan antikorların biyogüvenlik düzeyi3 ve 2 koşullarında yapılmasına olanak veren antikor testlerinin geliştirilmesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Kenan Midilli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

 

4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

 • İnaktif COVID-19 Aşı Geliştirme Çalışması, Prof.Dr. Mustafa Hasöksüz, TÜBİTAK Destekli, Yürütücüler: Selçuk Üniversitesi , Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tarım Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü.
 • Virüs Yayılımını Azaltma Projesi, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Doç.Dr.Ahmet Baş

 

Başlangıç/Başvuru/Değerlendirme Aşamasında Olan Çalışmalar:

 • COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti İçin Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi, Yürütücü: Doç.Dr. Fatih Gülşen, İstanbul Kalkınma Ajansı.
 • COVID-19 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Volümetrik Analizine Dayalı Klinik Evreleme, Yürütücü: Doç.Dr. Fatih Gülşen, İstanbul Kalkınma Ajansı.

 

5. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

 • Coronavirus ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirme sayfası oluşturuldu. Üniversitemiz mensuplarının Yeni Tip Koronavirüs ve neden olduğu hastalık (COVID-19) hakkında bilgilenmeleri için sürekli yeni verilerle güncellenen koronavirüs bilgilendirme sayfası oluşturuldu.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin tatil ilan edilmesi sonrası, öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla, “Öğrenciler Soruyor, Rektör Cevaplıyor” isimli program organize edildi ve kurumumuzun resmi instagram adresinden canlı yayınlandı. Programda Rektörümüz Prof. Dr. Nuri Aydın, öğrencilerimizden gelen soruları anlık olarak cevapladı.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde salgınla mücadele kapsamında çekimler ve röportajlar organize edildi. Salgınla mücadelenin en önemli merkezlerinden biri konumundaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bu süreçte basının ilgi odağı konumunda. Uluslararası ve ulusal haber ajansları ve medya kuruluşlarından gelen COVID-19 servislerinde çekim ve hocalarımızla röportaj talepleri organize edildi.
 • Üniversitelerin YÖK kararı ile tatil edilmesi sonrası; öğrencilerimiz ve salgınla büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral olması açısından sosyal etkinlik olarak “20:15 Buluşmaları” isimli program düzenlendi. Her hafta cumartesi günleri saat 20:15’te resmi ınstagram hesabımız  @iucerrahpasa adresinde canlı yayınlanan programa, ünlü isimler konuk olarak katılıyor. 
 • Senkron eğitim platformumuz ile ilgili webinarlar ve bilgilendirme toplantıları Zoom, Meet platformları kullanılarak ve Youtube kanalı üzerinden video paylaşımı şeklinde yapılmaktadır.
 • Dijital toplantılar üniversitemizin satın aldığı Mitel IP santral sistemi teknolojik alt yapısı ile gerçekleştirilmektedir. 

 

6. Yayınlar

 • Haşlak, F., Yıldız, M., Adrovic, A., Barut, K., & Kasapçopur, Ö. (2020). Childhood rheumatic diseases and COVID-19 pandemic: An intriguing linkage and a new horizon. Balkan Medical Journal, doi:10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.4.43
 • Ozdinc, M., Senel, K., Ozturkcan, S., & Akgul, A. (2020). Predicting the Progress of COVID-19: The Case for Turkey. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 1-6.

 

7. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

 • Maske Üretimi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü personeli kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere cerrahi maske üretimi yapmıştır.

 

8. Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

 • Salgına yönelik 100 bin etiket  hazırlanarak üniversitenin kampüslerinin bulunduğu bölgelere ve hastane birimlerine gönderildi ve gerekli yerlere asıldı.
 • Hastalıkla ilgili bilgilendirme ve tedbir çalışmaları kapsamında, Sık Sorulan Sorular (SSS) bölümü oluşturularak, hastalıkla ilgili merak edilenler paylaşıldı.

 

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmek için Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi (AUZEM) kurulmuştur. AUZEM, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ve sonrasında üniversitemizin uzaktan eğitim operasyonlarını koordine edecek ve daha iyi bir eğitim sisteminin yerleştirilmesi için stratejiler geliştirecektir. Bu vizyon çerçevesinde üniversitemiz açık öğretim fakültesi derslerini uzaktan eğitim sistemi ile verebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir.