Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Zaid Alrawadieh'in Çalışması "Tourism Management Dergisi"nde Yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Zaid Alrawadieh’in baş yazar olarak yer aldığı; turist tacizinin destinasyon imajı, turist harcaması ve destinasyon sadakatine olan etkisinin araştırıldığı çalışma 6 etki faktörü olan ‘‘Tourism Management Dergisi"nde yayınlanmıştır.

“Exploring the impact of tourist harassment on destination image, tourist expenditure, and destination loyalty başlıklı çalışmada, Ürdün-Petra’yı ziyaret eden uluslararası 27 ziyaretçi ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme sonucunda turist tacizinin destinasyon imajına ve destinasyona yönelik tekrar ziyaret etme niyetine herhangi bir etkisi bulunmadığı ancak satışları artırmaya yönelik olarak turistlere yapılan tacizlerin turistlerin harcama düzeylerini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında çalışmada hem teorik hem de pratik açıdan önerilerde bulunulmuştur.


Makaleye erişim için:

Zaid Alrawadieh, Ziad Alrawadieh, Metin Kozak (2019) “Exploring the impact of tourist harassment on destination image, tourist expenditure, and destination loyalty” Tourism Management, Volume: 73, Page 13-20

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.01.015Galeri

Öne Çıkan Haberler

Orman Fakültesi Öğretim Üyelerinin Buluşları Patent Aldı

Avcılar Yerleşkemizde Bahara Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail Boz’un Projesi "TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı" Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Doğukan Aksu Tarafından Geliştirilen EyeTalk Projesi'ne Uluslararası Ödül

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Meslek Hastalıkları Polikliniği Hizmete Girdi

Mühendislik Fakültesi’nden Araş. Gör. Dr. Hasan Özdemir’in Projesi TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Desteklenmeye Değer Görüldü