Mühendislik Fakültesi Araş. Gör. Dr. Elif Türker Acar’ın Çalışması "ACS NANO" Dergisi'nde Yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Elif  Türker Acar’ın Biyomimetik Nanoporları konu edinen çalışması 13.9 impact faktörlü “ACS Nano” dergisinde yayınlandı.

University of California, Irvine (UCI)’ da Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuzanna S. Siwy danışmanlığında, TÜBİTAK 2219-Doktora Sonrası Araştırma Programı tarafından da desteklenen proje kapsamında araştırmacılar, bir tuz çözeltisi ile temas halinde olan bir biyomimetik nanoporun yüzey yükünün sabit bir değer olmayıp, uygulanan tuzun gradyanının voltajına ve büyüklüğüne bağlı olduğunu göstermişlerdir. Sonuçlar, pH'ı sabit ve fizyolojik seviyede tutmanın gerekli olduğu uygulamalar için, arkaplan elektrolitinin pH'sını değiştirmeden yüzey yükünün değiştirilebileceğini ortaya koymuştur.


Biyolojik hücreler hücrenin içinde, dışında ve hücre yapısı boyunca, iyon ve moleküllerin geçişini kontrol eden nano boyutta çeşitli kanallar ve porlar ile doludur. Bu nanoporlar canlı organizmalardaki tüm fizyolojik fonksiyonların temelini oluşturmaktadır. Nanoporlar, virüsler, DNA, proteinler ve diğer moleküller için sensör temelini oluşturduğundan biyoteknolojide önemli role sahiptir. Ayrıca nanoporlar çok düşük tayin sınırlarında sensor dizaynı ve femtolitrenin altındaki hacimlerde moleküllerin davranışlarını ve prosesini aydınlatmak için uygun ortamın oluşumuna neden olurlar. Böylece temel bilimlerde nanoölçekte iyonların ve yüklü moleküllerin etkileşimlerini anlamayı sağlarlar. Bu nedenle porlardan geçiş olayının fiziksel prosesini aydınlatmak son yıllarda ilgi odağı haline gelmiştir.


Makaleye erişim için:

Chih-Yuan Lin, Elif Turker Acar, Jake W. Polster, Kabin Lin, Jyh-Ping Hsu and Zuzanna S. Siwy, “Modulation of Charge Density and Charge Polarity of Nanopore Wall by Salt Gradient and Voltage”, ACS Nano, 13, 9, 9868-9879.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.9b01357


Galeri

Öne Çıkan Haberler

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan, 2019 yılı “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne Layık Görüldü

ISTEC - Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi Hizmete Girdi

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Eğitim Tatbitakı Yapıldı

Incites Benchmarking&Analytics Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Orman Fakültesi'nde “Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Kariyer Tüyoları Semineri" Düzenlendi