Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=8FF2191E5F0343B5AA2F9BF774F93F5A:1:3070 invoke@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Projesi "ArtiCULan" Erasmus+ Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Projesi "ArtiCULan" Erasmus+ Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı "Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar" kapsamında, yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasal Âli Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu’nun yaptığı projede, Dr. Öğr. Üyesi Tuncer Can ve Dr. Öğr. Üyesi İrfan Şimşek de görev alıyor.

“Art, Culture and Language” (Sanat, Kültür ve Dil) başlıklı projede Belçika, (PXL University of Applied Sciences and Arts) Portekiz (University of Porto ), İspanya (Gran Canaria –Las Palmas University) uluslararası ortak olarak yer alıyor. Proje koordinatörlüğünü ise Belçika yürütüyor.  


Projenin amacı çok dilli sınıflarda interaktif sanat atölyeleri uygulama örnekleri ile -resim, müzik, drama, tiyatro- eğitim programları oluşturmak ve çocuklara sanat yoluyla dil eğitimi, öğretimi vermek. İÜC Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi tarafından iş ve işlemleri yürütülen ve 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan proje, 31 Ağustos 2021’de tamamlanacak.

Proje kapsamında uygulanacak programla amaçlanan, ülkemizde son yıllarda sayıları 1.5 milyonu bulan 0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin yaşadıkları ülkeye entegrasyonunu hızlandırmak için sanat alanlarından da yararlanarak yaşadıkları ülkenin konuşulan dilini uygulamalı olarak öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamak. Dil engelini aşan ya da iletişim kurabilme noktasında gelişme gösteren çocuklar böylece, bulundukları ortamlarda kendilerini dışlanmış ya da ötekileştirilmiş olarak hissetmeden yaşamlarını düzenleme fırsatı elde edecek.

Projenin dayandığı temel iddia olarak, David Lusted, Jacques Renciére, Paolo Freire gibi eğitimcilerin eğitim anlayışlarına bakıldığında, her üçünün de çocuğu merkeze aldıkları görülüyor. Bu bağlamda proje çalışmasında esas amaç, çocuğa dışardan bir bilgi yüklenmesi yerine, onda var olan bilgiyi kullanarak yeniden üretmek. Yabancı dil eğitiminde de hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, öncelikle çocuğun kendi kültüründen, kendi yaşamından yola çıkarak, kısaca en iyi bildiği şeyleri ifade etmesine fırsat vererek işe başlamanın ve sanat alanlarından yararlanmanın bu süreci kısaltabilir. Projenin destek aldığı oluşturmacılık kuramı bu görüşü destekleyen bir öğrenme önerisi getiriyor ve projedeki çalışmaların temelini oluşturuyor.

Projenin de ortaya koyduğu gibi dil kişinin çevresiyle kurduğu iletişimde önemli bir belirleyici araçtır. Bu aracın bir engele dönüşmemesi için yabancı dil eğitiminin disiplinler arası bir çalışmayla yürütülmesi ve özellikle drama ve müzik, resim, tiyatro, dans, plastik sanatlar vb. sanat alanlarından yararlanılması çocuğa çok yönlü becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, farklı disiplinlerin yardımıyla çok yönlü ifade fırsatı da verecektir. Proje çalışma süreci, gerçek durumlara dayalı konuşma, tartışma üretme ve değerlendirme performansla ilişkilendirilerek yürütülmektedir.  

Çalışmanın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ayağı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı iki devlet okulunda yürütülüyor. Çalışma, her bir ortağın hazırladığı planlar uygulanarak ve her bir uygulama ile ilgili geri bildirim verilerek ilerliyor. Değerlendirme toplantıları, oluşturulan ortak platformda, internet ortamlarında ve uluslararası buluşmalarla gerçekleştiriliyor.
Galeri

Öne Çıkan Haberler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve TR-TEST A.Ş. Arasında Çözüm Ortaklığı Protokolü İmzalandı

Depremlerde Oluşan Sıvılaşma Hakkında Farkındalık Yaratacak bir Avrupa Birliği UFUK2020 Projesi: LiquefACT

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Prof. Dr. Ali Aydın ve Dr. Gülay Merve Bayrakal’ın COST Projesi Kabul Edildi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden "Avrupa Genç Araştırmacılar Ağı" Avrupa Birliği Projesi