Doç. Dr. Gökhan Kara ve Doç. Dr. E. Gül Emecen Kara’nın Çalışması "Renewable & Sustainable Energy Reviews Dergisi"nde Yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Gökhan Kara ve Doç. Dr. E. Gül Emecen Kara’nın içinde yer aldığı “The optimum daily direction of solar panels in the highlands, derived by an analytical method” adlı ortak çalışma 10.55 impact faktörlü “Renewable & Sustainable Energy Reviews” dergisinde yayınlandı.

Çalışmada, güneş panellerinin günlük optimum yönünün belirlenmesi için yeni bir yöntem sunulmaktadır. Yöntem, topoğrafyanın sebep olduğu gölgelenmeleri dikkate alan, herhangi bir zaman ve yer için güneş enerjisinin miktarının belirlenmesini sağlayan basit bir matematiksel güneş radyasyon modeline dayanmaktadır. Güneş panellerinin meteorolojik parametrelere (bulut, sis, aerosol, vb.) bağlı olarak günlük, aylık, mevsimsel ve yıllık optimal yönlerin belirlenmesi için bir algoritma gerçekleştirilmiştir. Yöntem özellikle, turistik potansiyeli yüksek ve temiz enerji kullanımı gerektiren dağlık bölgelerde, güneş enerjisinin verimli kullanımına yönelik olarak panellerin optimum yönünün belirlenmesi için yararlı olabilir.

  

Makaleye erişim için: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032119308731


Öne Çıkan Haberler

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başladı

Büyükçekmece Yerleşkesi'nde "Incites Benchmarking&Analytics Eğitimi" Düzenlendi

III. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programları Re-Akredite Edildi

Mühendislik Fakültesi Araş. Gör. Dr. Elif Türker Acar’ın Çalışması "ACS NANO" Dergisi'nde Yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 12. Tenis Turnuvası Kupa Töreni ile Sona Erdi