Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=8FF2191E5F0343B5AA2F9BF774F93F5A:1:3070 invoke@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Depremlerde Oluşan Sıvılaşma Hakkında Farkındalık Yaratacak bir Avrupa Birliği UFUK2020 Projesi: LiquefACT

Depremlerde Oluşan Sıvılaşma Hakkında Farkındalık Yaratacak bir Avrupa Birliği UFUK2020 Projesi: LiquefACT

Avrupa Birliği’nin UFUK2020 programı kapsamındaki Assessment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic approach to protect structures / infrastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction disasters” (Avrupa genelinde sıvılaştırma potansiyelinin değerlendirilmesi ve azaltılması: deprem kaynaklı sıvılaştırma felaketlerine karşı daha fazla dayanıklılık için yapıları / altyapıları korumak için bütünsel bir yaklaşım (LiquefACT)) isimli projesi İÜC Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sadık Öztoprak’ın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Mayıs 2016’da başlayan, çoğunluğunu üniversitelerin oluşturduğu on bir adet kurum tarafından gerçekleştirilen proje, Anglia Ruskin Üniversitesi (İngiltere) koordinatörlüğünde ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile birlikte İtalya, Slovenya, Portekiz ve Norveç’ten önemli üniversite ve kuruluşların ortaklığında devam etmekte. Projeyle ilgili iş ve işlem süreçleri Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi tarafından yürütülmektedir.


Avrupa’da ve Ülkemizde Depremler Nedeniyle Zeminde Oluşan Sıvılaşmayla ilgili Faaliyetler

Depremler nedeniyle zeminde sıvılaşma oluşması sonucunda zemin üzerindeki ve zemine gömülü yapılarda büyük oturmalar olabilmekte ve buna bağlı olarak hasarlar oluşabilmektedir. Araştırmacı olarak Üniversitemiz akademisyenlerinin içinde yer aldığı projenin çeşitli amaçları tüm paydaşların ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlanmış ve aşağıdaki gibi sıralanmıştır:  

  • Avrupa’da sıvılaşma potansiyeli olan bölgelerin Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak haritalanması
  • Avrupa’da daha önce gerçekleşmiş olan deprem kaynaklı sıvılaşmanın Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak haritalanması
  • Avrupa’da seçilen dört pilot bölgede sıvılaşmaya yönelik detaylı zemin incelemelerinin yapılması (Bu doğrultuda proje kapsamında Türkiye’de Marmara Bölgesi özel bölge olarak seçilmiş ve Çanakkale ilinde çok detaylı zemin incelemeleri yapılmıştır. Adapazarı’nda 4 mahallelik bir bölgenin sıvılaşma potansiyeli ve hazar ilişkilerinin yeniden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.)
  • Serbest alan için farklı yöntemlerle sıvılaşma analizlerinin yapılması,
  • Yapı-zemin etkileşimini dikkate alarak sıvılaşma analizlerinin yapılması, farklı tipteki yapılar için sıvılaşma kaynaklı hasar görebilirlik değerlendirilmesi yapılması (Burada sonlu elemanlar ve/veya sonlu farklar yöntemleri kullanılarak ileri seviyede analizler yapılmaktadır.)
  • Üst yapıların ve altyapıların sıvılaşma hasarını belirlemeye yönelik yeni basitleştirilmiş metodolojilerin oluşturulması ve elde edilen bu sonuçların Eurocode’da tanımlanacak şekilde altlığının hazırlanması 
  • Bu konuda zemin incelemeleri ve sıvılaşma riskini belirlemeye yönelik hesapları da içeren rehberler hazırlanması,
  • Farklı iyileştirme tekniklerinin maliyet-fayda bakımından karşılaştırılması, buna yönelik bütçeleme modellerinin geliştirilmesi,
  • Daha önce başka bir Avrupa Birliği Projesi ile geliştirilen SELENA yazılımına sıvılaşma modülünün eklenmesi, bu yazılım ile geniş alanda, ada bazında ve parsel ölçeğinde yapılar olmadan veya yapı tipolojisine bağlı olarak sıvılaşma hasarlarının tahmin edilmesi,
  • Sıvılaşma hasarına karşı yerel yönetimlerin “Resilience” yani düzelme, toparlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi.


Bu projedeki hedeflerden birisi de proje konusuna ilişkin olarak tüm paydaşlar ile proje sürecinde ve sonrasında iletişim içinde olmak, projeden elde edilecek bilgileri paylaşmaktır. Bu doğrultuda, sıvılaşma ile ilgili bir çalıştay düzenlemesi planlanmaktadır. Projeye ilişkin detaylı bilgilere www.liquefact.eu ve http://cordis.europa.eu/project/rcn/202709_en.html adreslerinden ulaşılabilir.Galeri

Öne Çıkan Haberler

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Projesi "ArtiCULan" Erasmus+ Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve TR-TEST A.Ş. Arasında Çözüm Ortaklığı Protokolü İmzalandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Prof. Dr. Ali Aydın ve Dr. Gülay Merve Bayrakal’ın COST Projesi Kabul Edildi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden "Avrupa Genç Araştırmacılar Ağı" Avrupa Birliği Projesi