YÖK Duyurusu: NATO STO SCI Paneli Kapsamındaki Yeni Çalışma Konuları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu  (Science  and  Technology  Organization-STO)  bünyesinde  faaliyet  gösteren Sistemler, Konseptler ve Entegrasyon (Systems  Concepts  and  Integration-SCI) Paneli kapsamında 2019 yılı Sonbahar toplantısı Ekim ayında Stokholm/İsveç'de gerçekleştirileceği belirtilerek,  söz  konusu  toplantı  bünyesinde  üye  ülkelerden  gelen  katılım  taleplerine  göre, çalışma  gruplarının  tesis  edilmesine  ve  faaliyetlerin  başlatılmasına  karar  verileceği bildirilmektedir.


Yazıda devamla, başlatılması onaylanan faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve ilgili Bakanlıktan herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceğinin  göz  önünde  bulundurulması  gerektiği  belirtilerek,  üniversitelerde  görevli personelin  Dışişleri  Bakanlığı  tarafından  verilen  NATO  Güvenlik  Belgesine,  firmalarda görevli personelin ise ilgili Bakanlık tarafından verilen Kişi Güvenlik Belgesine sahip olması gerektiği bildirilmektedir.


Bu  kapsamda  ilgi  yazı  ile,  https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/teknik-hizmetler-dairesi-baskanligi adresinde yer alan konulara ait faaliyetlere katılım olması durumunda  ekte  bilgileri  yer  alan  resmi  görevlisi  ile  irtibata  geçilmesinin  uygun  olacağı değerlendirilerek ilgili Bakanlığın Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına ivedi gönderilmesi beklenmektedir.

YÖK Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.