Sürekli İşçi Alım İlanına İş-Kur Üzerinden Başvuru Yapan ve Kura Çekimine Girmeye Hak Kazanların İsim Listesi

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur Üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişileri gösteren unvanlar ve isim listeleri aşağıdadır.

 Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


KURA TARİHİ VE YERİ

1.    Noter huzurunda kura çekimi 24/07/2019 günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

2.    Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır

3.    İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.


Bahçıvan  İsim Listesi İçin Tıklayınız.
Büro Memuru (Lise) İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Büro Memuru (Önlisans) İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Büro Memuru (Lisans)  İsim Listesi Tıklayınız.

Çoban Sürü Yönetim Elemanı(Küçükbaş Hayvan) İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Diğer(Telefon Telgraf Tesisatçısı) İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Elektrik Teknisyeni İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Hayvan Bakıcısı İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Kasap İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Okul Öncesi Öğretmeni İçin Tıklayınız.

Sıhhi Tesisatçı İsim Listesi İçin Tıklayınız.

Temizlik Görevlisi İsim Listesi İçin Tıklayınız.


NOT: Büro Memuru Önlisans ve Lisans kadroları ile Okul Öncesi Öğretmeliği kadrolarına başvuranlar kuraya tabi olmayıp mülakata katılacak kişilerin listesidir.