Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi’nin aşağıda belirtilen programlarında kesin kayıtlar başlamıştır.


AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI


Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerinin bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir.

Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır.

Eğitimin Tarihi: Eylül 2019

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ücret: 3900 ₺ (KDV Dahil)


MONTESSORİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ


Montessori Eğiticinin Eğitimi programı kapsamında, Montessori sistemini öğrenirken, aynı zamanda bu sistemi bir bilim dalı olarak ele alıp bu bilince sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi sertifikalı eğitim programı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ders veren öğretmenlere ve eğitim alanında çalışma yürütecek tüm profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitimin Tarihi: Eylül 2019

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa / Avcılar Kampüsü

Ücret: 800 ₺ (KDV Dahil)


HIZLANDIRILMIŞ İNGİLİZCE KURSU


Yoğunlaştırılmış A1 ve A2 Düzeylerinde Genel İngilizce Kursları düzenlemektedir. Kurslara katılım ile ilgili herhangi bir önkoşul olmamakla birlikte kesin kurs kayıtları öncesinde duyurulacak bir tarihte düzey belirleme sınavına girmek zorunludur.

Düzey Belirleme Sınav tarihleri sem.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilebilir. Düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre sınıflar oluşturulacaktır. Sınıflarımız en az 10 katılımcı ile açılacak olup sınıflarımıza en çok 20 Kayıtlı öğrenci alınacaktır. Genel İngilizce Kurslarımız İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içinde Mühendislik Fakültesi içindeki dersliklerde yapılacaktır. 

Eğitimin Tarihi: EYLÜL 2019

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa / Avcılar Kampüsü

Ücret: 650 ₺ dir.  (%8 KDV Dahil) (64 Saat)


YDS HAZIRLIK KURSU


YDS sınavına yönelik hazırlık yapmak isteyen ve yapılacak düzey belirleme sınavından en az orta düzey olduğu belirlenen adaylar katılabilir. Kesin kurs kayıtları öncesinde duyurulacak bir tarihte düzey belirleme sınavı uygulanacaktır. Düzey Belirleme Sınav tarihleri sem.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilebilir. Düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre hafta içi ve hafta sonu sınıfları oluşturulacaktır. Sınıflarımız en az 10 katılımcı ile açılacak olup sınıflarımıza en çok 25 Kayıtlı öğrenci alınacaktır. İngilizce Kurslarımız İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içinde Mühendislik Fakültesi içindeki dersliklerde yapılacaktır.

Eğitimin Tarihi: EYLÜL 2019

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa / Avcılar Kampüsü

Ücret: 1250 ₺ dir.  (%8 KDV Dahil) (120 Saat)


TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS)


Türkçe dil bilgisini derecelendirmek isteyen öğrencilere de Türkçe Yeterlilik Sınavı İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde yapılmaktadır. Türkçe Yeterlilik Sınavı; Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma Bölümleri olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Sınav süresi konuşma bölümü hariç 2 saattir.

Sınav Tarihleri: 24 Temmuz, Saat 11:00 ile 14:00 arasında

Sınav Ücreti: 50 Euro

Detaylı bilgi ve kayıt için sem.istanbulc.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.