Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Kurumumuza Yerleşen Personel Listesi ve İstenilen Belgeler

Sağlık Bakanlığı  2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu  Üniversitemize yerleşen adayların atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda yazılı belgeleri 05/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü (Avcılar Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi​ (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Diploma aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Sağlık Raporu (en az 5 hekim (biri Psikolog hekim olmak üzere) onaylı)
  • Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • 4 adet resim
  • Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)
  • Güvenlik soruşturması formu için TIKLAYINIZ(Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
  • Mal Bildirim Beyannamesi(Personel Daire Başkanlığından Temin Edilecektir)

*Güvenlik Soruşturması Formunun imzasız ve onaysız olarak getirilmesi gerekmektedir.


İnternet sayfasında yapılan ilanlar tebliğ hükmüne geçer, İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Kurumumuza yerleşen adayların listesi için TIKLAYINIZ