Naklen Avukat Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre kurumlar arası nakil yoluyla aşağıdaki niteliklere sahip Avukat unvanlı 5 (beş) kadroya naklen avukat alımı yapılacaktır.

Atanma şartlarına haiz olan ilgililerin, başvuruda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz iuc.avukat@istanbul.edu.tr adresine e-mail yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvurular gizlilik prensipleri çerçevesinde değerlendirilecektir. E-posta dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

- Hali hazırda herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Avukat unvanlı kadroda çalışıyor olmak,

-5 yıl deneyimli olmak

- Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

Başvuruda İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi

- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi

- Özgeçmiş

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22.07.2019

Başvuru Bitiş Tarihi: 08.08.2019