İÜC-BAP COVID-19 3. Proje Çağrısı

Yaşanılan COVID-19 Pandemisi’ne yönelik çıkılan birinci ve ikinci proje çağrılarının sonuçları belli olmuştur. Rektörlüğümüzce 3. kez proje çağrısına çıkılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yine COVID-19 ile ilgili çalışmaların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Başvuru yapılacak projelerde; pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntılara çözüm üretme, teşhis, tedavi ve hastalıkla ilgili alınacak önlemleri verimli hale getirecek yaklaşımlar ve kısa sürede uygulamaya geçebilme potansiyeli aranacaktır. Projeler sadece sağlık alanı ile sınırlı olmayıp tüm disiplinlere açıktır. Proje süreleri en fazla 8 ay olmalıdır. Daha önceki çağrılarda başvuru yapılıp onaylanmamış projelerle yeniden başvuru yapılamayacaktır. 

* Başvurular, İÜC-BAP sistemi üzerinden, "Genel Proje Başvuru Formu" doldurulup "Güdümlü Proje" türü seçilerek yapılacaktır.

* Başvurular 11 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak olup, 15 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimi (saat 17:00) itibarıyla sona erecektir.  


Detaylı bilgi ve proje başvurusu için 
https://bap.istanbulc.edu.tr/tr/_ web adresi ziyaret edilebilir.Prof. Dr. Erol İNCE

 Rektör Yardımcısı