İÜC-BAP COVID-19 2. Proje Çağrısı


Yaşanılan COVID-19 Pandemisi’ ne yönelik 01 Nisan 2020 tarihinde çıkılan 1. Proje çağrısı sonuçları belli olmuştur. Görülen lüzum üzerine 2. kez çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; COVID-19 ile ilgili çalışmaların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Başvuru yapılacak projelerde; Pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntılara çözüm üretme, teşhis, tedavi,  hastalıkla ilgili alınacak önlemleri verimli hale getirecek yaklaşımlar ve kısa sürede uygulamaya geçebilme potansiyeli aranacaktır. Projeler sadece sağlık alanı ile sınırlı olmayıp tüm disiplinlere açıktır. Proje süreleri en fazla 6 ay olmalıdır. Bir önceki çağrıda başvuru yapıp onaylanmamış projeler yeniden teklif edilemez.

  • Başvurular, İÜC-BAP sistemi üzerinden, “Genel Proje Başvuru Formu” doldurulup “Güdümlü Proje” türü seçilerek yapılacaktır.
  • Başvurular 20 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup, 24 Nisan 2020 Cuma günü mesai bitimi (saat 17:00) itibarıyla sona erecektir.


Prof. Dr. Erol İnce

 Rektör Yardımcısı