Hemşire Alımı ile İlgili Kamuoyu Açıklaması

Bütün dünyada ve Ülkemizde süregelen COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşan olağanüstü koşullar sebebiyle, Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ameliyathaneleri kapatılarak, yoğun bakım ünitelerine dönüştürülmüştür.  Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yüksek miktarda hemşire ihtiyacı doğmuş ve Üniversitemizde hemşire alım süreci başlatılmıştır.  Bu kapsamda, lisans mezunu hemşire alımında ilan edilen "70 ve üstü KPSS puanı almış olmak" şartını karşılayan yeterli sayıda müracaat olmadığından ve  Ülke olarak içinden geçtiğimiz COVID-19 pandemisi ile mücadele gibi mücbir sebep dolayısı ile; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki ihtiyacı karşılamak üzere, yeni bir ilana çıkarak zaman kaybetmeksizin, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda KPSS puanları yukarıdan aşağıya sıralanarak ve en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle kontenjan dâhilindeki başvurular da değerlendirmeye alınmış ve bu kapsamda ilan edilmiştir.  COVID-19 pandemisi nedeniyle hemşire alımları doğrudan KPSS puan esasına göre ve mevzuata uygun olarak mülakatsız yapılmıştır.


Böylece amaca matuf olarak yapılan değerlendirme sonucu, COVID-19 pandemisi nedeniyle Üniversitemiz  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara verilen sağlık hizmetinde aksama meydana gelmeyecek ve gerektiğinde yatak sayısı zaman kaybetmeden ve en hızlı şekilde arttırılabilecektir.  

Bu vesileyle; insanüstü gayretle hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. 


Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Lisans mezunu hemşire alımı başvuru sonuçları için tıklayınız.

Lise mezunu hemşire alımı başvuru sonuçları için tıklayınız.