COVID-19 Salgınında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgi

                     COVID-19 Salgınında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgi

1) Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısı ile yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Üniversitemizdeki teorik derslerin işlenmesinde  senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.  Detaylı bilgilendirme Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılmıştır.  

https://bilgiislem.istanbulc.edu.tr/tr/content/derslerin-uzaktan-egitim-sureci/derslerin-uzaktan-egitim-sureci  

2) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı içerisinde tüm teorik derslere ilişkin Bitirme ve Bütünleme sınavları, İÜ Cerrahpaşa Senatosunun 02/04/2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Bahar YY Eğitim-Öğretim Sonu

22 Mayıs 2020

Bahar YY Teorik Dersler için Bitirme Sınav Tarihleri

01-06 Haziran 2020

Bahar YY Teorik Dersler için Bütünleme Sınav Tarihleri

15-20 Haziran 2020


3) Öğrencilerin  bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta  zorlandıkları  ifade  edilerek  uzaktan  eğitime devam edemedikleri dersler veya tez süreçleri ile ilgili oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, 2020-2021 Güz Yarıyılı başlangıcına kadar 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar dönemi için kayıt dondurma talebinde  bulunulabilecek  ve kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır. Kayıt dondurma taleplerinin nasıl yapılacağı hakkında önümüzdeki günlerde Enstitü web sayfasında yeni bir duyuru yapılacaktır.


4) Doktora Yeterlik aşamasında bulunan öğrencilerimizin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 47/2 çerçevesinde Yeterlik Sınavına “en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda” girmeleri gerektiğinden, 16.03.2020’den itibaren yapılması planlanan Yeterlik Sınavları, 1 Haziran-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.


5) Doktora Tez Önerisi ve Doktora Tez Ara Raporları, 27.03.2020 tarihli duyurumuzda belirlenen çerçevede, online (skype, classroom, zoom v.b.) yapılması, toplantının kaydedilerek; toplantı videosunun flash bellek ya da CD olarak diğer evraklarla birlikte enstitümüze gönderilmesi kaydıyla) yapılabilecektir.


6) Tez teslim ve savunma sınavları (16.03.2020’den itibaren yapılması gerekenler dahil) "denetlenebilir ortam ve koşullarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" 01.06.2020 tarihine kadar talep edilmesi halinde online yapılabilecektir.  Online kayıt, skype, classroom, zoom v.b.  kullanılarak kesintisiz bir şekilde Tez Danışmanının denetiminde yapılmalı ve Tez Savunma Sınavı kaydedilerek videosunun flash bellek ya da CD olarak diğer evraklarla birlikte Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. [Öğrenci tarafından hazırlanan Tez, pdf veya Word dosyası olarak, tez benzerlik için Anabilim Dalı Turnitin sorumlusuna iletilecek, tarama sonucu ve tez teslim evrakları danışman tarafından hazırlanıp taranarak, e-mail yoluyla Anabilim Dalına gönderilecek ve EBYS üzerinden Enstitümüze iletilecektir. Sınav sonunda Tez Savunma Tutanağı, Sınav Soruları, Kişisel Raporlar taranarak ve Tez Savunma Sınavı Online Kaydı eklenerek, Anabilim Dalı tarafından EBYS ile Enstitümüze iletilecektir.]


7) Doktora Tez Önerisi, Doktora Tez Ara Raporları, Tez Teslim ve Savunma sınavlarına ilişkin Enstitümüze elektronik ortamda iletilen tüm evrak ve raporların orijinal imzalı kopyaları ve online kayıtların bulunduğu flash bellek veya CD 01.06.2020 tarihinden itibaren Enstitümüze teslim edilmelidir.


8) Mezuniyet işlemleri için başvurular 01.06.2020 tarihinden itibaren alınacaktır.