Boren Bor Bursu Çağrısı

Farklı disiplinlerde yer alan ve disiplinler arası çalışmayı gerektiren Bor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların Bor ile ilgili konularda çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen BOREN Bor Bursu Konulu Çağrısı (2019-BK1) kapsamında, öncelikli konularda yurt içinde Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecektir.

Çağrı kapsamında, “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca, lisansüstü öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar  Bor Bursundan yararlanmak üzere; Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışmalarını yalnızca bursiyer taleplerini içerecek şekilde, aynı zamanda Proje Başvurusu olarak Enstitüye sunabilecektir.

Proje Başvurusu; lisansüstü öğrencilerde akademik tez çalışmasının, doktora sonrası araştırmacılarda ise bilimsel araştırma çalışmasının başladığı tarihten itibaren en geç Tez/Araştırma normal süresinin bitimine altı ay kalıncaya kadar yapılabilecektir. Proje Başvurusunda, Proje Yürütücüsü olarak Tez/Araştırma Akademik Danışmanı yer alacaktır. Proje Başvurusu, Enstitü tarafından değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde, Burs Başvurusu yapılabilecektir.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.30’dur.


BOREN Bor Bursu Çağrısı (2019-BK1) Konuları için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.