10 Haziran 2019 tarihli, 30797 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedekten Kazananların Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 10 Haziran 2019 tarihli, 30797 sayılı Resmi Gazete de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 40 adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde müracaat eden, ilanda belirtilen niteliklere uygun olan ve 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanıp süresi içinde evrak teslim etmeyen  adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan yedek adayların 29/07/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.


Hemşire Yedek Aday Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Evrak Teslim Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız.