Yönetim

Prof. Dr. Nuri AYDIN

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik döneminde ABD’de Yale ve Pittsburgh Üniversiteleri’nde staj ve İngiltere’de lisan eğitim programlarına katıldı. Harvard Üniversitesi’nde internlük dönemini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında ‘Doçent’ ünvanı aldı. 2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nin (SECEC) ‘Intra-European Travelling Fellowship’  eğitim bursunu almaya hak kazandı. 2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazandı. Halen Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2017 yılında Profesör ünvanı aldı. 2018 yılında Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) tarafından Omuz Cerrahisi Kurul başkanlığı görevine getirilmiştir. Prof.Dr. Aydın’ın çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon komitesi üyeliği, İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği görevlerini yürütmüştür. 

Prof. Dr. Nuri Aydın, Temmuz 2018 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Aves Profili

REKTÖRLÜK


REKTÖR 

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Kurumsal İletişim Direktörlüğü
  • Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED)

REKTÖR YARDIMCILARI   

  • Eğitim Bilgi Sistemi (EBS)
  • Akademik Yapılanma Komisyonu
  • Yönetmelik-Yönerge Komisyonu
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenci Ofisi
  • Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi
  • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü (ÖYP)
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)


  • Hukuk Müşavirliği
  • Etik Kurullar
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


  • Kalite Komisyonu
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
  • Proje ve Teknoloji Ofisi (İÜC-PROTEK)
  • Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi
  • Stratejik Planlama Kurulu
  • İç Denetim Birimi


SENATO

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
 8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
  

Rektör  Prof. Dr. Nuri AYDIN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Rektör YardımcısıProf.Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Rektör YardımcısıProf. Dr. Erol İNCE
Genel Sekreter - Raportör Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
FAKÜLTELER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Dekanı
Prof.Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlhami USLU
Orman Fakültesi  DekanıProf. Dr. Turgay AKBULUT
Orman Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hüseyin Gıyasettin DİRİK
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Enver OKTAY
Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
 Prof.Dr. Seyyal AK
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Necmettin Kamil SEVİL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet AKGÜL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Gülümser DOLGUN
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevim BUZLU
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Suzan YILDIZ
Spor Bilimleri Fakültesi  Dekanı
Prof. Dr. Erol İNCE
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bilge DONUK
Dişhekimliği Fakültesi  Dekanı

Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

İktisat Fakültesi  Dekanı

İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

İşletme Fakültesi  Dekanı

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Eczacılık Fakültesi  Dekanı

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

ENSTİTÜLER
Adli Tıp Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ali Metin KAFADAR
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR
 YÜKSEKOKULLAR
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Mustafa Koray GÜMÜŞTAŞ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAKYEMEZ

YÖNETİM KURULU


Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULU
Rektör – BaşkanProf. Dr. Nuri AYDIN
Rektör YardımcısıProf. Dr. Mehmet BİLGİN
Rektör YardımcısıProf. Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Rektör YardımcısıProf. Dr. Erol İNCE

Genel Sekreter – RaportörProf. Dr. Erdoğan KÖSE
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Orman Fakültesi DekanıProf.Dr.Turgay AKBULUT
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Veteriner Fakültesi DekanıProf. Dr.Güven KAŞIKÇI
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Ahmet AKGÜL
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevim BUZLU
Spor Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Erol İNCE
Dişhekimliği Fakültesi  Dekanı

İktisat Fakültesi  Dekanı

İşletme Fakültesi  Dekanı

Eczacılık Fakültesi  Dekanı


 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi - Üye
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Mühendislik Fakültesi - Üye
Prof. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Üye
Prof. Dr. İlhan ONARANGENEL SEKRETERLİK

      Genel Sekreter Vekili

              Fatih ATICI
  Genel Sekreter Yardımcısı

  Genel Sekreter Yardımcısı

      
         

              
      

     

  
               

 

  

      

 
DANIŞMANLAR


 Adı Soyadı Birim E-Posta
Prof. Dr. Erdoğan KÖSETeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu erdogan.kose@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Hasret YARDİBİVeteriner Fakültesi hasret@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet SEVEN  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mimseven@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Saffet TÜZGEN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi stuzgen@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ Orman Fakültesi gunesy@istanbul.edu.tr
Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kdemirci@istanbul.edu.tr