Üniversitemiz

Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyıl bilgi ekonomisinin merkezi kurumları olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir.
Yüksek nitelikte akademik kadro, mükemmel araştırma sonuçları, eğitim öğretimde yüksek kalite, güçlü fon kaynakları, güçlü araştırma olanakları, ulusal ve uluslararası yetenekli öğrenciler, akademik özgürlük, araştırma üniversitelerinin genelde tanımlanmış özellikleridir (Altbach, 2004; Khoon et. al., 2005).

Araştırma üniversitelerinin temeli, 19. yüzyılda Berlin Üniversitesi’nde Wilhelm von Humboldt’un çalışmalarına ve reformlarına dayanmaktadır. Bu tarihten önceki yıllarda ise üniversiteler sadece hukuk, tıp ve teoloji eğitim-öğretimi üzerine odaklanmıştı. Humboldt Üniversitesi, Prusya Hükümeti tarafından desteklenen bir devlet üniversitesi olup, akademik yapılanması hiyerarşik sistem üzerine yürütülmekte idi. Üniversitenin Prusya’ya ve daha sonra Almanya’ya ülkeyi geliştirme, uluslararası alanda güç ve etki kazandırma adına verdiği söz, Humboldt Üniversitesi’ni 19. ve 20. yüzyıllarda üst düzey bir güce ulaştırmıştı. Bu etki kısa sürede Avrupa’ya yayıldı. Humboldt modeli, araştırma kavramını öne çıkararak kamuya hizmeti ve hiyerarşiden ziyade akademik disiplin temelli bölümler kurmayı gerçekleştirerek yeni bir yükseköğretim modeli geliştirdi. Gerçekten de Humboldt modelinden en çok etkilenen ülkeler Japonya ve ABD olmuştur.

Humboldt modelinden önceki yüzyılda da Avrupa’da ve özellikle Almanya’da üniversiteler güçlü idi. O yıllarda Alman yükseköğretim sisteminin Amerika üzerinde çok etkisi oldu. Amerika’da 1740 yılında kurulan Pensilvanya Üniversitesi’nin kurucusu Benjamin Franklin, 1776’da Almanya’da bulunan Göttingen Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde üniversitenin kütüphanesine ve eğitim sistemine hayran kaldığını belirtti. Göttingen Üniversitesi, 1734’te Başbakan Gerlach Adolpth tarafından kurulmuştu, ve dönemin Avrupa’sının en önde gelen üniversitesi olarak değerlendiriliyordu. Amerika’dan Avrupa’ya bu ziyaretler gittikçe yaygınlaştı ve büyük atılımlarla süren bu çalışmalardan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Hükümet,
1815-1914 yılları arasında binlerce Amerikalı öğrenciyi yükseköğretimin çeşitli kademelerinde öğrenim almaları için Almanya’ya gönderdi. Bu çalışma Amerika yükseköğretimi için bir mihenk taşıdır; ileriki yıllarda yetişmiş bu güçlü kadro ülkelerine döndü ve güçlü Amerikan Akademisinin kurulmasına vesile oldu (Overhoff, 2017).

Ben David ve Shils 1997’de yazdıkları raporlarda araştırma üniversitesini sadece bir kurum değil, bir model, bir ideal olarak tanımlarlar. Bu tanım bugün için de geçerliliğini korumaktadır.
Günümüze baktığımızda; yükseköğretim bir ülkeye, bir ulusa donanımlı bir iş gücü, yetkin elemanlar, teknisyenler, sağlıkçılar, öğretmenler, bilim insanları, iş dünyası yöneticileri gibi kalkınmada önde giden aktif ve değerli gruplar yetiştirmektedir. Yani ülkenin refah seviyesinin gelişmesi, iyi bir çevre, iyi bir sosyal yapının oluşturulması yükseköğretimin ana görevleri arasındadır. Araştırma üniversiteleri dünya genelinde esas olarak kamu üniversiteleridir. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da ise vakıf üniversitelerinden de araştırma üniversiteleri bulunmaktadır.

“QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2019” verilerine göre, dünyadaki araştırma üniversitelerinin sayısı 1.011’dir. Bunların %40’ı Avrupa’da, %26’sı Asya-Pasifik’te, %18’i Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada’da, %9’u Latin Amerika’da ve %7’si Orta Doğu ile Afrika’da yer almaktadır. Araştırma kavramı, araştırmanın geliştirilmesi, araştırmaya yapılan yatırım, ülkelerin refah seviyesi ve geleceği ile doğrudan ilişkilidir. Dinamik bilgi, teknoloji transferi ve de araştırmanın güçlü olarak yürütüldüğü üniversiteler yükseköğretimde öncü olacaklardır.

Avrupa Araştırma Üniversiteleri Topluluğu (League of European Research Universities-LERU) Araştırma Üniversiteleri için bir dizi tavsiye kararı sunmaktadır.

Buna göre araştırma üniversiteleri;
1. Ses getiren araştırmaları desteklemeli, yürütmelidir,
2. Tüm akademik seviyelerde, araştırma bütünlüğü konusunda (research integrity) araştırmacıları eğitmelidir,
3. Araştırmada iyi uygulamalar konusunda net mevzuat geliştirmeli, bu konuda komiteler
kurmalı ve kurumsal yapıyı yasal çerçeve ile denetimde tutmalıdır,
4. Hesap verebilir ve şeffaf olmalıdır,
5. Araştırmacılar için net, güvenilir, standardize edilmiş bir araştırma kültürü atmosferini ortaya koymalıdır.


Türkiye’de Araştırma Üniversiteleri Çalışmaları 

Türkiye’de 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu’nda üniversitelerimizin temel değerler ve öğretiler dışında birbirinin aynısı olmaması, değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesiyle, üniversitelerimizin eğitimde, araştırma ve teknoloji üretiminde ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak misyonu ile odaklı çalışmalara yönlenmesi önerisi kurullarımızda ilgili kurumlarla (2015’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK yetkilileri) ile tartışılmış, belirli kriterler kabul edilmiş ve toplu olarak üniversitelere duyurulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda bugün itibari ile 15 üniversite Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinde yer almış, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın da aralarında bulunduğu 11 üniversite ise, Araştırma Üniversitesi olarak seçilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çalışmalarının iki odağından biri Araştırma Üniversiteleri üzerine olmuştur. Bu çalışmayla köklü üniversitelerin araştırma odağında misyonlarının farklılaştırılmasıyla küresel anlamda daha rekabetçi bir yapı kazanmaları amaçlanmıştır. 10 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi belirlemeyi hedefleyen programın ilk aşamasında Üniversitelerden niyet beyanları istenmiştir. 4 Ocak 2017’de tüm üniversitelerimize gönderilen bu niyet beyanı davet yazısına 58 Üniversiteden geri dönüş olmuştur. Üniversitelerden gelen dönüşlerden sonra, 3 aşamalı bir değerlendirme programı hazırlanmıştır. İlk aşamada YÖK tarafından belirlenen parametrelere göre başvuran 58 üniversite değerlendirilmiş ve liste 25 üniversiteye çekilmiştir.

Üniversitelerin seçiminde kullanılan kriterler:
Üniversitenin;

· misyonu, vizyonu ve hedefleri,

· araştırma yönetim politikası ve stratejileri,

· araştırma bütçesi,

· insan kaynakları ve araştırma altyapısı,

Sayısal verileri;
· bilimsel yayın sayısı,

· atıf sayısı,

· uluslararası işbirlikli yayın sayısı,

· proje fon tutarı,

· uluslararası işbirliği proje fon tutarı,

· patent belge sayısı,

· doktora mezun sayısı,

· 100/2000 doktora öğrencisi sayısı


İkinci aşamada, ilk değerlendirmede başarılı bulunan bu 25 üniversiteden YÖK tarafından belirlenmiş olan bir özdeğerlendirme raporu talep edilmiştir. 

2. ve 3. aşamalar için Yüksekçöğretim Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Genel Müdürlüğü Temsilcisi ve bazı rektörler bulunmaktadır.

Bu komisyon, 2. aşamada gelen raporları değerlendirerek 19 üniversitenin 3. aşamaya katılmasına karar vermiştir. 7 Ağustos 2017’de üçüncü aşama değerlendirmesinde 19 üniversitenin rektörü ve beraberindeki üniversiteden 2 temsilci ile yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda da 10 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi belirlenmiştir. 26 Eylül 2017’de Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Akademik Açılış Töreni’nde bu üniversiteler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. 2018 yılında Üniversitelerin bölünmesine yönelik çıkan kararnameden sonra ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da bu listeye eklenmiş ve araştırma üniversitelerinin sayısı 11 olmuştur.    

                                                                                                                                                           

Araştırma Üniversitesi; misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurum olarak, yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamakla kalmayıp; aynı zamanda eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedeflemelidir. Araştırma üniversitesi, yüksek araştırma desteğine sahip, öncü araştırmaların yapıldığı, bilime ve teknolojiye en çok katkıyı veren, çoklu akademik ve toplumsal rollere sahip seçkin bir kurumdur.

·     Araştırma Üniversiteleri, öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma faaliyetlerine öğrencileri de dahil ederek, eğitimin kapsamını ve öğrencilerin katkısını arttırır. Öğrenciler araştırma kültürünün içerisinde öğrenerek bilgilerini geliştirir ve akademik araştırmanın işleyiş mantığını da öğrenir. Yapılan araştırma faaliyetleri; üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla mevcut araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle, parçası oldukları toplumun yarınlarında büyük pay sahibi olmalarını sağlar.

·       Araştırma Üniversiteleri, donanımlı araştırmacılar yetiştirip, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına ciddi katkılar sunan doktora programları olan kurumlardır. Aynı zamanda insanlık ortak değerlerini ve ülkesinin geçmiş ve geleceğini göz önünde bulundurup ihtiyaçları dikkate alarak katkı sağlarlar.

  • Araştırma Üniversiteleri, ulusal düzeyde kapsamlı ve donanımlı kurumlar olup; evrensel bilime ve teknolojiye en çok katkı sağlayan akademik kurumlardır.
  • Araştırma Üniversiteleri, etkin araştırmaların yapıldığı, aynı zamanda bilgi toplumunun merkezi niteliğindedir. Ülkeye ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayan araştırma üniversitelerinde insanların hayat kalitesine doğrudan pozitif yönde etki eden buluşlar da yapılır.
  • Araştırma Üniversiteleri, seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır ve ileri düzeyde araştırma altyapısına sahiptir. Yeterli düzeyde finansal kaynağın ve zengin fonlamanın bulunduğu bu üniversitelerde, global düzeyde kütüphaneler yer almakta ve oldukça geniş fiziksel olanaklar sunulmaktadır.
  • Araştırma Üniversiteleri, akademik üstünlüğü ve mükemmeliyetçiliği esas alır. Akademik özgürlüğü merkezinde temel unsur olarak tutar ve yönetişim modeli ile yönetilir.
  • Araştırma Üniversitelerinde öğrenci kabul süreçleri, akademik personel kalitesi, akademik yükseltme kriterleri ve mezuniyet kriterleri en temel koşullar arasında yer alır.
    • YÖK tarafından seçilen 11 Asil Araştırma Üniversitesi:
               

Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi”  ve “Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre oluşturulan Performans İzleme Endeksiyle, Araştırma Üniversiteleri hakkında performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu ana başlıklar ve göstergeler aşağıda verilmiştir.

                                                                                                                                                                                                              

 
       

                       
YÖK tarafından ilk kez bu yıl araştırma üniversitelerinin 2 yıllık performanslarına dair raporlar kamuoyu ile paylaşılmıştır. Gelecek yıl yapılacak değerlendirme sonunda bazı üniversitelerin düşük performansları dolayısıyla araştırma üniversitesi vasfını kaybedebileceği, aday araştırma üniversitesi iken üstün performansları dolayısıyla Araştırma Üniversitesi olabileceği, aday araştırma üniversitesi olmadığı halde adaylığa talip olanların da performanslarına göre aday araştırma üniversitesi olabileceği bir süreç kurgulanmaktadır.

Araştırma Üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine 315 ilave araştırma görevlisi kadrosu verilmiştir.  Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen yurt dışı doktora eğitimi programı için Araştırma Üniversitelerine 2018 yılında 272 ve 2019 yılında ise 136 kontenjan tahsis edilmiştir.

Üniversitelerin yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte AR-GE ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için TÜBİTAK tarafından ilk defa Araştırma Üniversiteleri ile Araştırma Merkezleri’nin başvuru yapabileceği 1004 kodlu "Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı" açılmış; başvuruda bulunan araştırma ve aday araştırma üniversiteleri desteklenmiştir.

Özellikle tersine beyin göçünü desteklemek için TÜBİTAK-BİDEB tarafından hali hazırda çağrıya çıkılan 2232 kodlu “Lider Araştırmacı Programı” kapsamında, Araştırma Üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla yurtdışından 58 başvuru olmuştur. Öte yandan, 2236 kodlu “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı” da, Araştırma Üniversitelerinin değerlendirmesi için yılda 2 kez çağrıya açılmaktadır.

2017 ve 2018 yıllarındaki değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk 5 Araştırma Üniversitesine, ilave araştırma ödeneği verilmesi ve bunun 2020 yılı ödeneklerine yansıtılması planlanmaktadır.

Bunun yanında Araştırma Üniversitelerinin, yetkinliklerine göre, öncelikli sektörlerle eşleştirilmeleri de gerçekleştirilecektir.

YÖK tarafından gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları tamamlandığında, Araştırma Üniversitelerine öncelikli alanlarda kullanılmak üzere, sözleşmeli doktoralı araştırmacı kadrosu tahsis edilebilecektir.

Türkiye’nin 2019-2023 Kalkınma Planı kapsamında, dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100'de; en az 5 üniversitenin de ilk 500’de yer alması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Araştırma Üniversiteleri öncelikli olmak üzere, bu hedefe ulaşma potansiyeli yüksek üniversiteler belirlenerek, bu üniversitelere 5 yıl süreyle özel destek programları uygulanacaktır.

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2017'de toplam performans puanı 530 iken; 2018' de bu oran 614’e çıkmıştır.  Bu veriler Araştırma Üniversitelerinin birbirleriyle rekabet içerisinde olduklarını göstermektedir.

                           

                      

                                 

                               

                       

                    

                                

                                 

    

 

 

 

  İÜC Logo PNG 300 dpi   İÜC Logo JPG 300 dpi
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gri zemin CMYK-RGB kodu:
C:69 M: 60 Y: 56 K: 66
R: 49 G: 58 B:54
Renk Kodu: 313a36
 
Lacivert zemin CMYK-RGB kodu:
C: 100 M: 82 Y: 46 K: 53
R: 20 G: 38 B: 61
Renk Kodu: 13263d


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar - İstanbul – Türkiye
Tel: 0 212 404 03 00
Faks: 0 212 404 07 01
iucbilgi@istanbul.edu.tr

www.istanbulc.edu.tr


 FAKÜLTELER / FACULTIES

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Yerleşkesi
34098 Cerrahpaşa – İstanbul
+90 212 632 00 22/27
ctf@istanbul.edu.tr

cerrahpasa.istanbulc.edu.tr

 

Orman Fakültesi 
Bahçeköy Yerleşkesi
34473 Bahçeköy-Sarıyer – İstanbul
+90 212 338 24 00 - 25000
orman@istanbul.edu.tr

orman.istanbul.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi
Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
+90 212 404 0 300
muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
muhendislik.istanbulc.edu.tr

 

Veteriner Fakültesi
Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
+90 212 404 03 00 - 17001
ivf_dek@istanbul.edu.tr

veteriner.istanbulc.edu.tr/

 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 
Büyükçekmece Yerleşkesi
Alkent 2000 Mahallesi,
Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
+90 212 866 37 00
hayef@istanbul.edu.tr
hayef.istanbulc.edu.tr/

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bakırköy Yerleşkesi
Zuhurat Baba Mah.Dr.Tevfik Sağlam Cad.
No:25 (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastane.Bah.İçi B Kapısı) 34147BAKIRKÖY/İST.
+90 212 414 15 00 - 40100
sabif@istanbul.edu.tr
saglikbilimleri.istanbulc.edu.tr

 

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Şişli Yerleşkesi
Abide-i Hürriyet Cad. Şişli – İstanbul
+90 212 224 26 18 - 27060
fnhf@istanbul.edu.tr
florencenightingale.istanbulc.edu.tr

 

Spor Bilimleri Fakültesi
Avcılar Yerleşkesi
34320 Avcılar – İstanbul
+90 212 404 03 00 - 18750
sporbil_dekan@istanbul.edu.tr
sporbilimleri.istanbulc.edu.tr

 

ENSTİTÜLER / INSTITUTES

 

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü
Büyükçekmece Yerleşkesi
Alkent 2000 Mahallesi,
Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
+90 212 866 37 00
adlitipens@istanbul.edu.tr
adlitip.istanbulc.edu.tr

 

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
+90 212 588 24 42
Dahili Hat: 414 30 00 - 22204
Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs Hast. AD 2.Kat
akciger@istanbul.edu.tr
akciger.istanbulc.edu.tr

 

Kardiyoloji Enstitüsü
Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul
+90 212 459 20 00 - 29435
kardiyoloji.enstitusu@istanbul.edu.tr

kardiyoloji.istanbulc.edu.tr

 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Neurological Sciences Institute

+90 212 414 30 00 - 21747
norobil@istanbul.edu.tr
norolojikbilimler.istanbulc.edu.tr


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Avcılar Yerleşkesi
Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Cd. No: 7 PK. 34320 Avcılar – İstanbul
+90 212 404 03 00
lisansustuegitim@istanbul.edu.tr
lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr


Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Büyükçekmece Yerleşkesi
Alkent 2000 Mahallesi,
Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
+90 212 866 37 00

 

YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Bahçeköy Yerleşkesi
Bahçeköy 34390 Sarıyer – İstanbul
+90 212 338 24 00 - 25105
omyo@istanbul.edu.tr

ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sultangazi Yerleşkesi Esentepe Mahallesi, 
2364. Sk No: 75/77/999 Sultangazi – İstanbul
+90 212 594 90 85 - 141
saglik_myo@istanbul.edu.tr
saglikhizmetlerimyo.istanbulc.edu.tr/

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sultangazi Yerleşkesi Esentepe Mahallesi, 
2364. Sk No: 75/77/999 Sultangazi – İstanbul
+90 212 594 90 83 - 233
sb_myo@istanbul.edu.tr
sosyalbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büyükçekmece Yerleşkesi
Alkent 2000 Mahallesi,
Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
+90 212 866 37 00 - 44030
tbmyo@istanbul.edu.tr
teknikbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/

 

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar – İstanbul
+90 212 404 03 00 - 17101
vetmyo@istanbul.edu.tr

veterinermyo.istanbulc.edu.tr/   

 

Yabancı Diller Yüksekokulu
Büyükçekmece Yerleşkesi
Alkent 2000 Mahallesi,
Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
+90 212 866 37 00
iuc.ydy@istanbul.edu.tr 
yabancidiller.istanbulc.edu.tr/