Rektör Danışmanları

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE


Prof. Dr. Erdoğan Köse, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Matbaa Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında Yüksek Lisansını, 2006 yılında da Elektronik Bilgisayar alanında Doktorasını tamamlamış, 2007 yılında Doçent; 2015 yılında da Profesör ünvanını almıştır. 
Prof. Dr. Erdoğan Köse, 1993-1994 yılları arasında Dünya Bankası Endüstriyel Projeler Koordinasyonu ve 1994-1995 yılları arasında Türk Cumhuriyetleri Latin Alfabesine Geçiş Projelerini yürüttü. Gazi Üniversitesinin 1999 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak yürüttüğü BELTEK projesinin hayata geçirilmesine aktif rol aldı ve 1999-2009 yılları arasında BELTEK Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü, 2012-2015 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Köse, 2018 yılı itibari ile Kurumsal İletişim Direktörlüğünden sorumlu Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Vekili görevlerine atanmıştır.
Prof. Dr. Erdoğan Köse’nin SCI-SSCI ve AHCI kapsamında 8 adet; Ulusal, Uluslararası Hakemli ve diğer bilimsel dergilerde 12 adet makalesi yayınlanmıştır. 2008 yılında yayımlanan ‘’Ofset Baskı Teknolojisi’’ isimli bilimsel kitabı bulunmaktadır.


Prof. Dr. Hasret YARDİBİ

Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi, 04.02.1977 İstanbul doğumludur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden  mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında doktora eğitimine, araştırma görevlisi olarak başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı.  2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını aldı. Uluslararası hakemli dergilerde   yayınları ve bu yayınlara yapılmış çok sayıda atıfı bulunmaktadır. Yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak iç ve dış kaynaklı çok sayıda projede görev aldı. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvar Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

Prof.Dr. Demircan Yardibi halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dergileri, İÜC Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeks Parametrelerinin İyileştirilmesi, Akademik İlerleme, Sosyal ve Bilimsel Projelerden sorumlu Rektör Danışmanlığı, Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Rektörlük Dosya İnceleme Kurul Başkanlığı, İÜC Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı   görevlerini  yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet SEVEN

Prof. Dr. Mehmet Seven, ilk ve orta öğrenimini Afşin ve K.Maraşta, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Hekimlik mesleğine 1980 yılında Afşin-Tanır Sağlık Ocağında başladı. 1982 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra, bir süre Okmeydanı SSK hastanesinde çalıştı. 1982-1987 yılları arasında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD da uzmanlık eğitimini tamamladı. Afşin Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Bölge Sağlık Grup Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. 2010 yılında Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı, 2008 yılında Doçent oldu. 2013’de 6 ay süreli Australya-Sydney MotherSafe Teratoloji Merkezinde, Teratoloji alanında çalışmalara katıldı. 2013 de Profesörlüğe yükseltildi. Sağlık hukuku alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla 2018 yılında Adalet Meslek Yüksek okulunu bitirdi. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergilerde (SCI, SCI-Expanded) yayınlanmış makaleleri, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri mevcuttur. 

Prof. Dr. Mehmet Seven halen İÜC, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı ve Cerrahpaşa Genetik Tanı Merkezi Mesul Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Saffet TÜZGEN

 Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  1982-1987 yılları arasında aynı fakültede aldığı nöroşirürji ihtisas eğitimini takiben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak göreve başladı. 1994-1995 yılları arasında Londra ve Birmingham’da Nöroşirürji ve Spinal Cerrahi Merkezlerinde çalıştı. 1997 yılında ABD’de ‘Minesota Spine Center’ da Omurga cerrahisi üzerine klinik ve kadavra çalışmalarında bulundu. Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 2004 yılında Doçent; 2009 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Tüzgen’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 60’ın üzerinde bilimsel makalesi; yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 8 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.  Prof. Tüzgen aynı zamanda  ‘’Hastalık Hikayem’’ isimli üç ciltlik kitabın ortak  editörüdür.

Tıbbi  ve tıp dışı pek çok dernek ve vakfın kuruluşunda ve yönetiminde görev alan Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2010-2016 yıllarında Bezmialem Üniversitesi kurucu mütevelli heyet üyeliği ve Rektörlük gibi idari görevlerde bulundu. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Tüzgen, halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ

Prof. Dr. Yusuf Güneş, 01.12.1966 Düzce doğumludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun olarak ilk lisans derecesini; 1993 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetiyle ikinci lisans derecesini aldı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999  yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana Eyaleti'nde bulunan Purdue University’de lisansüstü çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Güneş, 2001 yılında Orman Suçları konusunda ilk doktorasını; 2016 yılında ise özel hukuk alanında ikinci doktorasını tamamladı.

2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör ünvanı alan Prof. Dr. Yusuf Güneş'in, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bir çok yayını ve bu yayınlara yapılmış çok sayıda atıfı bulunmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası yayın evlerinde yayınlanan çok sayıda kitap ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Prof. Dr. Güneş, yürütücü, araştırmacı ve yardımcı araştırmacı olarak iç ve dış kaynaklı çok sayıda projede ve araştırmada görev almıştır.

2013-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Yusuf Güneş, 04.02.2019 tarihinde Rektör Danışmanlığı görevine atanmıştır.

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

Dr. Yılmaz Keskindemirci, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Beykent Üniversitesi’nde Hastane ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başlamış olup, 2012 yılından itibaren görevini Öğretim Görevlisi olarak sürdürmektedir.

Dr. Yılmaz Keskindemirci, 2006 - 2010 yılları arasında TC Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2010 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Direktörlüğü, 2012 yılından İtibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcılığı, 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü ve 2016 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezinde Koordinatör görevlerini yürütmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunda komisyon üyeliği ve Üniversite Hastaneleri Birliğinde Denetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.