Müze ve Sergi Alanlarımız

Müzenin Kısa Tanıtımı 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Müzesi koleksiyonunun oluşturulması, Vefa’daki Abdülkerim Paşa Konağı’nda bir Jeoloji Enstitüsü’nün (Arziyat Darülmesaisi veya Arziyat Enstitüsü) ilk kuruluş yılı olan 1915e kadar uzanır. Enstitünün kurucusu olan ve başında bulunan Prof. Dr. Walther Penck’in gayretleriyle ve Asistanı Hamit Nafiz Pamir’in yardımlarıyla Avrupa’dan sağlanan destekle zengin bir kütüphane kurulmuş, çeşitli taş ve malzeme koleksiyonları, laboratuar aletleri temin edilmiştir. 1946 yılında Fen Fakültesi çatısı altında başlayan jeoloji eğitimi ile birlikte müze çalışmalarına tekrar başlanmıştır. Müze için görsel örneklerin sistematik ve tematik sergilenmesi için masif ahşap dolaplar yaptırılmış, yurt dışından fosil-mineral örnekleri ve koleksiyonları satın alınmış, dönemin bilimsel çalışmalarına ait örnekler derlenmiştir.

Müzede envantere kayıtlı 8000'den fazla örnek ve obje bulunmaktadır. Genel olarak müzenin koleksiyonunda; iz, bitki, zengin mikro, omurgasız (invertebrata) ve omurgalı (vertebrata) fosil koleksiyonları, minarel, kayaç (magmatik, metamorfik ve sedimenter), kömür örnekleri ve jeolojinin çeşitli bilim dallarına ait eğitim amaçlı posterler yer almaktadır. 

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2012 tarih ve B.16.0.KVM.0.13.03.00-151.01.(34)147747 sayılı onayıyla "Özel Müze" olarak tescillenmiştir.

    

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müzesi 34320 Avcılar/İstanbul

İletişim: 0 (212) 473 70 70 Dahili: 17529, E-mail: jeolojimuzesi@istanbul.edu.tr, Web sitesi: muhendislik.istanbul.edu.tr/jeolojimuzesi

Ziyaret Saatleri: Hafta içi 08:30 – 16:45 ( Üniversitemiz mensupları haricindeki kişi veya kurumların, ziyaret için randevu almaları gerekmektedir.)

Müzenin Kısa Tanıtımı

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Nil Sarı tarafından 1983 yılında koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır. Koleksiyon, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ana bilim dalları, laboratuarları ve eczanesinden, çeşitli hastanelerden, özel muayenehane ve eczanelerden, emekli doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebelerden, vefat etmiş sağlık mensuplarının ailelerinden, sahaflardan ve eski eser satan dükkanlardan satın alma ve hibe/bağış yoluyla toplanmıştır.

Müzenin koleksiyonunda; Türk tıp tarihine ait el yazmaları, eski bitki kitaplarından kopya edilen bitki resimleri, Osmanlı minyatürlerinin tıp ile ilgili kopyaları, tıp eğitimi ile tanı ve araştırma amacıyla kullanılan cihaz, alet ve araçları, malzemenin kullanıldığı döneme ait eğitim, araştırma ve tanı laboratuarlarını gösteren tarihi fotoğraf ve çizimler, ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviye ait malzemeler, portreler, fermanlar, doktorlara verilen nişanlar, kokartlar ve rozetler, kişi ve kurumlara ait bilgi veren posterler ve belgeler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2006 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.00.03-708(34)20995 sayılı onayıyla "Özel Müze" olarak tescillenmiştir.


                                 


Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkesi, Kocamustafapaşa Cd. No:53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İSTANBUL

İletişim: 0 (212) 414 30 00 Dahili: 22649 E-mail: ctfmuze@istanbul.edu.tr

Ziyaret Saatleri: Müze binasının restorasyonu nedeniyle kapalıdır.

Merkezin Kısa Tanıtımı

2016 yılında resmi olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Osteoarkeoloji Uygulama ye Araştırma Merkezi, 24 Şubat 2019 tarih ve 30696 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde yeniden faaliyete geçmesi sağlandı.

Merkezde, başta Yenikapı Metro ve Marmaray Kazısı olmak üzere, Amasya-Oluzhöyük, Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı, Van-Yoncatepe Kalesi, Kuşadası, Kadıkalesi, Aydın-Magnesia, Selçuk-Ayasuluk ve St. Jean Anıtı Kazısı, İzmir-Smyrna (Agora), İzmir-Bayraklı (Smyrna) Kazısı, Edirne-Enez Kazısı, Kars-Ani ve Küçükçekmece Bathonea Kazısı gibi çok sayıda kazıya ait Zooarkeolojik malzemelerin bilimsel incelemesi yapılmaktadır.

     

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi 

İletişim: 0 (212) 473 70 70 Dahili: 17001 E-Mail: ivfdek@istanbul.edu.tr

Ziyaret Saatleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 9:00-16:00 saatleri arasında (Önceden randevu alınması gerekmektedir.)


Herbaryumun Kısa Tanıtımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Herbarjoım, 1950 yılında Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından kurulmuştur. 1956 yılında Uluslararası Herbaryumlar arasına girerek ISTO kısa adını almıştır. Türkiye’nin en kapsamlı odunsu bitki koleksiyonuna sahip olan ISTO Herbaryumunda, 60 adet tip örnek (adlandırılan ilk bitki örneği) başta olmak üzere nadir ve endemik bitkileri de içeren yaklaşık 40.000 kurutulmuş bitki örneği bulunmaktadır. Ayrıca, 1500’den fazla fosil örnek kaydına sahip olan ISTO Herbaryumu, Türkiye’nin ilk fosil bitki koleksiyonunu içeren bir herbaryum olma özelliği taşımaktadır.

  

Adresİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bahçeköy Yerleşkesi, Orman Fakültesi Herbaryum Binası


Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Dilek Oral


Telefon0 (212) 338 24 00 Dahili: 25325  E-maildilek@istanbul.edu.tr (Randevu için) 

Ziyaret SaatleriHafta içi 09.00- 12.00 ve 13.30- 16.30 saatleri arasında, bitki konusunda çalışacak ulusal ve uluslararası tüm bilim insanlarının kullanımına, randevu alınması şartıyla açıktır.

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim bünyesinde oluşturulan böcek ve yaban hayvanı koleksiyonları eğitsel ve bilimsel amaçlı kullanılmaktadır. Böcek koleksiyonumuzun ilk örnekleri 1937 yılına ait olup Prof. Dr, Erwin Schimitschek tarafından kazandırılmışlardır. Bu koleksiyondaki örnekler Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden böcek örnekleri olup ağırlıklı olarak orman ve orman ürünlerinden elde edilmişlerdir. Böcekler usulüne uygun çelik iğnelerle prepare edilmiş ve bilgileri eksik de olsa çoğu etiketlenmiş, familya düzeyinde ayrımları yapılmış durumdadır. Yaban Hayvanları koleksiyonumuzda bulunan örnekler Türkiye fauansına ait, doldurulmuş memeli ve kuşların yanı sıra yine bu grup hayvanlara ait kemik, diş, boynuz ve deri örnekleri ile sıvı prepare edilmiş balık, amfibi ve sürüngen örneklerini kapsamaktadır. Örneklerin hiçbirinin resmi bir kaydı yoktur. Ancak elimizde böcekler için 2012 ve yaban hayvanları için 2015 yılında hazırlanmış resmi olmayan kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlar varsa etiketlerindeki bilgilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Uluslararası saklanma koşullarına uygun olarak böceklerimiz cam kapaklı çekmecelerin yer aldığı dolaplarda ve bu örnekler için ayrılmış odada; yaban hayvanlarına ait örneklerimiz ise yine bu örnekler için ayrılmış ayrı bir odada korunmaktadır.

Koleksiyonlarımızı müze zararlısı canlı organizmalardan (Böcek, mantar vb.) korumak üzere yıllık bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak zaman zaman bazı örneklerimiz biyotik ve abiyotik nedenlerle zarar görmekte ve diğerlerini etkilememesi için koleksiyondan çıkarılmaktadır.

Bu örnekler sergilenen ve halka açık örnekler değildir. Bilimsel olarak çalışan ve çalışmak isteyen kullanıcılara açılabilen ve Türkiye faunasını belirlemek üzere oluşturulan koleksiyonlardır.


  


Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bahçeköy Yerleşkesi, Orman Fakültesi Fırat Binası Orman Entomolojisi ve Koruma ABD.

Böcek Koleksiyonu Sorumluları: Doç. Dr..Erdem Hızal; Biyolog MSc. Sabiha Acer

Yaban Hayvanı Koleksiyonu Sorumluları: Dr. Öğr. Üyesi Vedat Beşkardeş; Biyolog MSc. Sabiha Acer

İletişim:
0 (212) 338 24 00 Dahili: 25265 E-mail: hcebeci@istanbul.edu.tr (Randevu için)

Ziyaret Saatleri: Hafta içi 09.00- 12.00 ve 13.30- 16.30 saatleri arasında, Yaban Hayvanları ve Böcekler konusunda çalışacak ulusal ve uluslararası tüm bilim insanlarının kullanımına ve diğer ziyaretçilere randevu alınması şartıyla açıktır.


Ksilaryumun Kısa Tanıtımı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim bünyesinde bulunan Ksilaryum, yunanca xylon (odun) kelimesinden türetilmiş olup, "doğruluğu kanıtlanmışve belgelenmiş odun örnekleri koleksiyonu" anlamında kullanılmaktadır. Ksilaryumlar farklı ağaç türlerine ait odun örneklerinin toplanarak, özel şartlar altında saklandığı bilimsel değere sahip koleksiyonlardır. Esas olarak, odunun anatomik özellikleri ve teşhis çalışmaları için temel veri kaynaklarıdır. Bilimsel araştırmalar, eğitim ve endüstriyel amaçlara hizmet etmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ksilaryumu (ISTUFvv) 1955 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsünde    Prof. Dr. Adnan BERKEL tarafından "Dünya Ağaçları Koleksiyonu" adı altında kurulmuş, daha sonraki yıllarda kurucusu olan Prof. Dr. Adnan BERKEL’in adı verilmiştir.

Ksilaryumun kuruluş amacı, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ağaç türlerine ait odun örneklerini bir arada toplayarak bilimsel araştırmalar ile eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına hizmet etmektir.

Prof. Dr. Adnan BERKEL Ksilaryumu, Ksilaryumlar İndeksi (lndex Xylarium)’nde ISTUFvv adını alarak Uluslararası Ksilaryumlar arasına girmiş Türkiye’nin ilk koleksiyonu olmuştur. Prof. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFvv ) Ksilaryumu’nda bilimse! çalışmalara ilâve olarak. Orman Ürünleri Endüstrisi, müzeler, üniversiteler ve konu ile ilgili herkes için araştırma amaçlı odun teşhisi de yapılmaktadır. Ayrıca, koleksiyonda mevcut olan örnekler, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders uygulamalarında da kullanılmakta olup, eğitime Önemli bir katkıda bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda 96 familyada toplam 1402 ahşap örnek yeniden numaralandırılmış, bu örneklere ait 1342 adet eş örnek de kayıt altına alınmıştır, Ksilaryumdaki Örnekler Gymnosperın'ler ve Angiospemvler olmak iizere iki grupta toplanmış, her bir grup familya, cins ve türlerine göre sınıflandırılmış, her örneğe bir kart açılarak ağaç cinsi ya da türü, numarası, familyası, ticari adı, orijini gibi bilgiler mevcutsa kayıt edilmiştir. Ayrıca Örneklerin üzerine yapıştırılan etiketlere sıra numarası, ağaç türü ve familyası yazılmıştır. Ksilaryum örnekleri koleksiyon ve örnekler müzecilik anlayışının dışında olup, bilimsel amaçlı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır.


                                         


Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bahçeköy Yerleşkesi, Orman Fakültesi Irmak Binası Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi ABD.

Ksilaryum Sorumluları: Prof. Dr. Adnan Berkel (ISTUFw ) Prof. Dr. Ayşe Dilek Doğu; Araş. Gör. Fatma Diğdem Tuncer

Telefon: 0 (212) 338 24 00 Dahili: 25352 E-mail: snkartal@istanbul.edu.tr (Randevu için)

Ziyaret Saatleri:  Hafta içi 09.00- 12.00 ve 13.30- 16.30 saatleri arasında, Odun ve Odun Örnekleri konusunda çalışacak ulusal ve uluslararası tüm bilim insanlarının kullanımına ve diğer ziyaretçilere randevu alınması şartıyla açıktır.