İÜC Hakkında

İstanbul Üniversitesi 05 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı kanun ile bölünmüştür. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa, bu karar uyarınca yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Aşağıda listelenen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmış ve bundan sonra İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa çatısı altında faaliyet göstereceklerdir.

Prof. Dr. Nuri Aydın

           Rektör        

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
 FakültelerEnstitüler  Meslek Yüksekokulları Yüksekokullar
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu
 Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 Hasan Ali Yücel Eğitim FakültesiNörolojik Bilimler Enstitüsü  Ormancılık Meslek Yüksekokulu 
 Orman Fakültesi Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Veterinerlik Meslek Yüksekokulu 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 Spor Bilimleri Fakültesi   
 Veteriner Fakültesi   
 Mühendislik Fakültesi