Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal Programı (ÇAP): Öngörülen şartları taşıması kaydıyla;

  • Bir ön lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin ikinci bir ön lisans diploma programından,
  • Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin ikinci bir lisans veya ön lisans diploma programından, ders alıp bu program için de ayrı bir diploma alabilmesini sağlayan programdır.  

Detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çift Anadal Programı Yönergesine ulaşmak üzere TIKLAYINIZ.

Birim İçi Çift Anadal Programı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ. Birim Dışı Çift Anadal Programı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.


2020-2021 Eğitim-Öğretmen Yılında

Çift Anadal Programı (ÇAP) Uygulayan Birimlerimiz ve Programları-Kontenjanlar

Çift Anadal Programı Kontenjanları ve Açılacak Olan Çift Anadal Programına Başvuru Yapabilecek Anadal Programları için TIKLAYINIZ.*

*(Bu kontenjanlar Güz+Bahar yarıyılı kontenjanlarıdır. Kontenjanın Güz yarıyılında dolmaması halinde Bahar yarıyılında ilgili akademik birim tarafından dolmayan kontenjan için başvuru alınır.)

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Çift Anadal Programlarına başvurular, 31 Ağustos 2020 - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında http://basvuru.istanbulc.edu.tr internet adresinden online yapılacaktır.


Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla; başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yandal Programı Yönergesine ulaşmak üzere TIKLAYINIZ.

Yandal Programına Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.


2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında

Yandal Programı Uygulayan Birimlerimiz ve Programları-Kontenjanlar

Yandal Programı Kontenjanları ve Açılacak Olan Yandal Programına Başvuru Yapabilecek Anadal Programları için TIKLAYINIZ*.

(Bu kontenjanlar Güz+Bahar yarıyılı kontenjanlarıdır. Kontenjanın Güz yarıyılında dolmaması  halinde Bahar yarıyılında ilgili akademik birim tarafından dolmayan kontenjan için başvuru  alınır.)

2020-2021  Eğitim  Öğretim  yılı  Güz   yarıyılı   Yandal   Programlarına   başvurular,  31 Ağustos 2020-4 Eylül 2020 tarihleri arasında http://basvuru.istanbulc.edu.tr internet adresinden online yapılacaktır.


Çift Anadal ve Yandal Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

Çift Anadal / Yandal Kontenjanı Açılan Programların İlanı İçin Son Gün

24 Ağustos 2020

22 Ocak 2021

Çift Anadal / Yandal Kontenjanları İçin Başvuruların Başlangıcı

31 Ağustos 2020

8 Şubat 2021

Çift Anadal / Yandal Kontenjanlarına Başvurular İçin Son Gün

4 Eylül 2020

12 Şubat 2021

8 Eylül 2020

Saat 10:00

16 Şubat 2021

(Detaylı Bilgi: İÜC Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında ilan edilecektir.)

(Yabancı Diller

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen

Bölümlere/Programlara Başvuranların Yeterlilik Sınavı

Yüksekokulu tarafından

online olarak yapılacaktır. Detaylı

bilgi Yabancı Diller

Yüksekokulu web

sayfasında

duyurulacaktır.)

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen

Bölümlere/Programlara Başvuranların Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı

9 Eylül 2020

17 Şubat 2021

Sonuçların İlgili Birim Koordinatorlüklerine Gönderilmesi İçin Son Tarih

10 Eylül 2020

18 Şubat 2021

Koordinatörlüklerce Sonuçların Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlan Tarihi

15 Eylül 2020

22 Şubat 2021

İlgili Birimler Arası Başvuru Sonuçlarının Bildirilmesi İçin Son Gün

17 Eylül 2020

23 Şubat 2021

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi Başlangıcı

21 Eylül 2020

24 Şubat 2021

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi İçin Son Gün

25 Eylül 2020

26 Şubat 2021


Üniversitemiz Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfası için TIKLAYINIZ.

ZORUNLU HAZIRLIK ÖNGÖREN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.


Türkçe programlardan tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan veya muadili puanı almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.