İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılını ‘Cumhuriyetin 100.Yılına 100 Kitap’ projesi ile taçlandırıyoruz.

Projemiz kapsamında tüm akademik personelimizi uzmanlık alanlarıyla ilişkili gerek eğitim öğretim materyali olarak kullanılabilecek ders kitapları, gerekse araştırma geliştirme başlığı altında yarar sağlayacak bilimsel kitap yazmaya davet ediyoruz…

Projemize ilişkin detaylar;

 1. Projenin yürütülmesi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kitapları Koordinatörlüğü birimi kurulacak ve bu birimde her fakülte/enstitü/yüksekokulu temsilen öğretim üyeleri bulunacaktır. Rektörlük tarafından görevlendirilen fakülte /enstitü/ yüksekokul temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde projenin işleyişini takip edeceklerdir. 
 2. Kitaplar projeye özel hazırlanacak olan web sayfasında ücretsiz olarak (açık erişim-open access) yayınlanacaktır.
 3. Kitapların fiziksel olarak basımı İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılacaktır.
 4. Kitap editörleri ve  hakemler, kitabın konusuyla ilgili SCIE, SSCI ve AHCI indekslerinde  en az 10 makalesi yayınlanmış ve bu makalelerin toplamı en az 100 atıf almış kişiler arasından seçilecektir.
 5. Kitap editörleri, hakemler ve  yazarlar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki  araştırmacılar arasından olmalıdır.  
 6. Her bölüm  için yazar sayısı kitabın içeriğine bağlı olarak en fazla 3 (üç) kişi ile sınırlandırılmıştır.
 7. Kitaplarda yayınlanacak bölümler/makaleler özgün olmalıdır. Yayın öncesi her makalenin/bölümün literatürdeki diğer makalelerle benzerlikleri kontrol edilecek ve benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilecektir.
 8. Uluslararası bilim dilinin  İngilizce olması nedeniyle istendiği taktirde kitapların tüm içeriği İngilizce yazılabilir.
 9. Kitap bölümleri/ makaleler, konusuyla ilgili en güncel literatür incelenerek hazırlanmalı ve istisnalar dışından 10 seneden daha eski olan kaynaklar kullanılmamalıdır.
 10. Kitapların hedeflenen sayfa limitlerinde yayınlanması için, yazılar Microsoft Word programında, Times New Roman yazı türünde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 11. Proje bünyesindeki tüm kitaplarda proje logomuz ve ‘İÜC Cumhuriyetin 100.Yılına 100 Kitap projesi kapsamında yayınlanmıştır’ ibaresi bulunacaktır.
 12. Kitapların Web of Science Core Collection ürünü olan Book Citation Index tarafından indekslenmesi için başvuruların takibi, özel web sayfasının kurulması, editöryal sekreterya hizmetleri, makalelerin kitap kurallarına göre temel kontrolleri,  İngilizce dil kontrolü, kaynakların kontrolü, intihal denetimi, dizgi ve mizanpaj, galley proof kontrolleri, yazar ve editör kontrollerinin tamamlanması, ihtiyaç halinde baskısının yapılması, ISBN işlemleri, bandrol işlemleri, kitapların kabul edildiği uluslararası indekslere ve kütüphanelere yüklenmesi ve diğer tüm yayıncılık hizmetleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından görevlendirilecek olan profesyonel yayıncı firma tarafından sağlanacaktır.


İÜC KİTAPLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

  İSİM- SOYAD BÖLÜM E-MAİL
1 Prof.Dr.Hülya ÇALIŞKAN (Dekan) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi caliskan@istanbul.edu.tr
2 Prof.Dr.Alp Baray Mühendislik Fakültesi abaray@istanbul.edu.tr
3 Dr.Dr.Altan ARMUTAK Veteriner Fakültesi armutak@istanbul.edu.tr
4 Doç.Dr.Fatma Özlen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi fatma.ozlen@istanbul.edu.tr
5 Prof.Dr. Sevil İNAL Sağlık Bilimleri Fakültesi inalsevil@gmail.com
6 Prof.Dr. Orhan SEVGİ Orman Fakültesi osevgi@Istanbul.edu.tr
7 Prof.Dr.Gülbeyaz CAN Hemşirelik Fakültesi gulbeyaz@istanbul.edu.tr
8 Doç.Dr.Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi boracavusoglu@istanbul.edu.tr
9 Dr.Emrah Serdar Spor Bilimleri Fakültesi emrah.serdar@istanbul.edu.tr
10 Dr.Öğr.ÜyesiTuğçe UZUN KOCAMIŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu tugce.uzun@istanbul.edu.tr
11 Dr.Öğr.Üyesi Orhan Sevindik Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu orhansevindik@istanbul.edu.tr
12 Ormancılık Meslek Yüksek Okulu
13 Öğrt.Gör.Nami YEYİN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu nami.y@istanbul.edu.tr
14 Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu
15 Yabancı Diller Yüksekokul
16 Dr.Dilek SALKIM İŞLEK Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü dsislek@istanbul.edu.tr
17 Prof.Dr.Murat Ersanlı Kardiyoloji Enstitüsü mersanli@gmail.com
18 Akciğer Hastalıkları Tüberküloz Ensititüsü
19 Nörolojik Bilimler Enstitüsü