100/2000 YÖK Doktora Burslarına İlişkin Usul ve Esaslar

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

 • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

100/2000 YÖK DOKTORA Bursları ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte verilmektedir:  http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf

 • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM
 • 27 Ağustos 2018 - 04 Eylül 2018 Adayların ilgili Enstitüye başvuruları
 • 06 Eylül 2018 Perşembe Saat 10:00 ilgili Anabilim Dallarında/Programlarda Mülakat
 • 10 Eylül 2018 Pazartesi sınav sonucunun ilgili Enstitünün web sitesinde ilanı
 • 10-13 Eylül 2018  İlgili Enstitüye Kayıt


 • BURS BAŞVURU ALANLARI ve KONTENJANLARI

Adaylar doktora için açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler. Burs başvuru alanları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi aşağıdaki linkte verilmiştir. TIKLAYINIZ

ALANLAR VE KONTENJANLAR
 • BAŞVURU KOŞULLARI

  A) Mezuniyet Koşulu:

Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans mezunu olması; Lisans  (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 60 ve yüksek lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans not ortalaması koşulu aranmaz.

2018-2019 Güz dönemi Burs başvuruları için Alanlar ve Kontenjanlar tablosunda belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.  Kazanan adaylar, tez çalışmalarını ilanda belirtilen öncelikli alan konularında yapmak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuru yapamaz.


 • B) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:
 Enstitü Adı ALES  GMAT GRE
 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) GMAT (Graduate Management Admission Test) GRE (Graduate Record Examination)
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü     En az 65 Yok
 En az 650 (Eski)
En az 151 (Yeni)
(Quantitative)
 Adli Tıp Enstitüsü  En az 65     Yok
 En az 650 (Eski)
En az 151 (Yeni)
(Quantitative
 • C) Yabancı Dil Koşulu:

YDS veya Eşdeğeri Sınav için en az 55 olmalıdır.

 • D)    Doktora Öğrencisi Olma Koşulu:

İlanda belirtilen alanlarda doktora öğrencileri de başvurabilir. Ancak öğrencinin tez aşamasında olmaması gereklidir.

 • DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %5’i,
 • Yüksek lisans not ortalamasının %5’i,
 • Mülâkat puanının %30’u,
 • Yabancı dil notunun %10’u toplanır.

Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.

 • Mülâkat sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez.

Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde İstanbul Üniversitesinin Lisans/Yüksek Lisans not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, lisans/yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

 • İLETİŞİM

 ENSTİTÜ ADIADRESTELEFON Web sitesi
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi 0(212) 440 00 00
18946-18945
 http://lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr/
 Adli Tıp Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Cerrahpaşa Kampüsü, E blok, 34098 Istanbul, Türkiye 0 (212) 414 30 00/
22224
 http://adlitip.istanbulc.edu.tr/tr/

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar doktora için açıklanan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

Adaylar aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

1-)       Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

            Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
(1 adet)

            Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık  Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)

2-)       Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)

            Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşı olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

3-)       ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4-)       YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli süreti.

5-)       Doktora öğrencileri için “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi”

6-)       Nüfus cüzdanının fotokopisi

 • KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen tarihte ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).
 2. İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için  TIKLAYINIZ )
 3. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı
 4. Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı